Hertfordshire/Middlesex Rugby Merit Tables, site logo.

Hertfordshire/Middlesex Merit Table 3

 
 
Black Horse Attacking
 
 MERIT TABLE 3 - SEASON 2019-20
 
14/09/2019   Round 1   21/09/2019   Round 2  
Amersham & C v Vacant No game  Amersham & C v Weston 37 - 12 
Weston v Hertford 4 10 - 34 Hitchin 2 v Finchley 2 21 - 17
No game v The Mount No game  The Mount v Epping & UC 2 Void - Epping playing return game
Epping & UC 2 v Hitchin 2  55 - 14 Hertford 4 v No game No game
Finchley 2 v Fullerians 3 25 - 0 H w/o Vacant v Fullerians 3  No game 
               
28/09/2019   Round 3   19/10/2019   Round 4  
Weston v Vacant No game  Amersham & C v Epping & UC 2 A w/o 0 - 25 
No game v Amersham & C  No game  Weston v No game No game
Epping & UC 2 v Hertford 4  37 - 19 The Mount v Fullerians 3  Void - Fullers playing return game
Finchley 2 v The Mount  Void - Finchley playing return game Hertford 4 v Finchley 2 37 - 38 
Fullerians 3 v Hitchin 2  50 - 7 Vacant v Hitchin 2 No game 
               
26/10/2019   Round 5   09/11/2019   Round 6  
        Amersham & C v Fullerians 3 0 - 25 A w/o 
Epping & UC 2 v Weston 12 - 12  Weston v Finchley 2 7 - 27 
Finchley 2 v Amersham & C 17 - 0 (match abandoned due to injury No game v Epping & UC 2  No game
Fullerians 3 v Hertford 4 14 - 24  Hertford 4 v Hitchin 2  15 - 17
Hitchin 2 v The Mount Void - Hitchin playing the return game  Vacant v The Mount  No game
               
16/11/2019   Round 7   23/11/2019   Round 8  
Epping & UC 2 v Vacant  No game Amersham & C v The Mount Void - Amersham & C playing the return game 
Finchley 2 v Vacant  No game Weston v Hitchin 2 38 - 15 
Fullerians 3 v Weston 17 - 12  No game v Fullerians 3 No game
Hitchin 2 v Amersham & C 22 - 5  Epping & UC 2 v Finchley 2 12 - 20 
The Mount v Hertford 4 30 - 5  Vacant v Hertford 4 No game 
               
07/12/2019   Round 9   14/12/2019   Round 10  
Finchley 2 v Vacant No game  Weston v Amersham & C 25 - 0 H w/o 
Fullerians 3 v Epping & UC 2  10 - 26 No game v Hertford 4 No game
Hitchin 2 v No game  No game Epping & UC 2 v The Mount  7 - 55 
The Mount v Weston Void - Weston playing return game  Finchley 2 v Hitchin 2 19 - 12
Hertford 4 v Amersham & C 25 - 0 H w/o  Fullerians 3 v Vacant No game 
               
11/01/2020   Round 11   18/01/2020   Round 12  
Amersham & C v No game No game  No game v Weston No game 
Hitchin 2 v Fullerians 3 29 - 0  Epping & UC 2 v Amersham  & C 25 - 0 H w/o 
The Mount v Finchley 2 14 - 55  Finchley 2 v Hertford 4 0 - 0
Hertford 4 v Epping & UC 2 39 - 5  Fullerians 3 v The Mount 0 - 25 Away Win** 
Vacant v Weston No game  Hitchin 2 v Vacant No game 
               
25/01/2020   Round 13   15/02/2020   Round 14  
Amersham & C v Finchley 2 28 - 15  Epping & UC 2 v No game No game 
Weston v Epping & UC 2  34 - 5 Finchley 2 v Weston 49 - 0 
The Mount v Hitchin 2  68 - 7 Fullerians 3 v Amersham & C 25 - 0 H w/o
Hertford 4 v Fullerians 3  80 - 0 The Mount v Vacant No game 
        Hitchin 2 v Hertford 4 0 - 25 A w/o
               
22/02/2020   Round 15   29/02/2020   Round 16  
Amersham & C v Hitchin 2 28 - 5  Finchley 2 v Epping & UC 2 0 - 0 
Weston v Fullerians 3  10 - 31 Fullerians 3 v No game No game 
No game v Finchley 2  No game Hitchin 2 v Weston 0 - 0
Hertford 4 v The Mount  25 - 0 H w/o The Mount v Amersham & C  25 - 0 H w/o
Vacant v Epping & UC 2  No game Hertford 4 v Vacant  No game
               
21/03/2020   Round 17   28/03/2020   Round 18  
Amersham & C v Hertford 4 0 - 0 Fullerians 3 v Finchley 2  0 - 0 
Weston v The Mount  0 - 0 Hitchin 2 v Epping & UC 2  0 - 0
No game v Hitchin 2  No game The Mount v No game  No game
Epping & UC 2 v Fullerians 3  0 - 0 Hertford 4 v Weston  0 - 0
Vacant v Finchley 2  No game Vacant v Amersham & C  No game
 
 
 
 
 
 
 

 


Powered by Create Ecommerce

shadow left   shadow left